KANDIDATEXAMEN - Mittuniversitetet

6260

Nå dina mål med en välutbildad tränare! - Bollnäs Sporthall

Kandidatexamen kan ges ett förled. Exempelvis ges inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och matematik (ämnen inom den klassiska filosofiska fakulteten) förledet filosofie, och inom teknik teknologie (förkortas fil. kand. respektive tekn.

Filosofie kandidatexamen miun

  1. Intendent moderna museet
  2. Verktyg lista med bilder

För att få en examen behöver du läsa tre obligatoriska kurser på sammanlagt 90 hp inom huvudområdet i psykologi samt 90 hp i valfria kurser som kan vara inom vilket ämne som helst. 2018-03-21 2020-08-27 För kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att … Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet freds- och konfliktstudier (Peace and Conflict Studies) med inriktningen internationell kris- och konflikthantering (International Crisis and Conflict Management) En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng. För att få utfärdat en filosofie kandidatexamen med företagekonomi som huvudområde krävs 1–90 hp i företagsekonomi och 90 hp i andra valfria ämnen.

2015 - 2018.

Hitta utbildningar - Antagning.se

Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och Akademisk titel: Filosofie Doktor Annan titel: Affilierad forskare, ETOUR Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT) Telefon arbete: 010-142 82 34 E-postadress: solene.prince@miun.se Däremot var till exempel "kandidatexamen i humanistiska vetenskaper" (hum.kand.) en mellanexamen innan filosofie kandidatexamen, och motsvarade alltså de nuvarande kandidatexamina. Sverige. Från 1 juli 2007 anpassades den svenska kandidatexamen till den europeiska Bolognaprocessen, enligt Högskoleförordningen 2007 Filosofie kandidatexamen i sociologi från Linköpings universitet. Bachelor of arts in sociology from Linköping University.

Filosofie kandidatexamen miun

Examina: Mittuniversitetet - LTZ

Filosofie kandidatexamen miun

Filosofie kandidatexamen (utan inriktning) Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr) Destinationsutveckling och turismplanering (inr) Digital medieproduktion (inr) Etnologi, museer och kulturarv (inr) Filosofi och samhällsanalys (inr) Gastronomi och … Filosofie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Arts. 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp biområde; 60 hp valfria kurser; Examen avancerad nivå Magisterexamen 60 hp. Master of Arts/Science (60 credits) 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet inklusive 15 hp magisteruppsats; 15 hp på avancerad nivå För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. I en kandidatexamen ska minst 30 högskolepoäng utgöras av kurser utanför huvudområdet.

Filosofie kandidatexamen miun

Om ett huvudområde upphör kan ett examensbevis under vissa förutsättningar ändå utfärdas. Kontakta Enheten för studieadministration för mer information. 2020-02-05 Filosofi, från grekiskans philosophia, som kan översättas som kärlek till visdom, är en intellektuell disciplin som kritiskt studerar några av de mest grundläggande frågorna som mänskligheten alltid har funderat över.. Filosofi handlar om att ifrågasätta det vi tar för givet och hur vi ser på världen. Vad kan vi egentligen veta om vår omvärld och om andra människor? examensbeskrivning för filosofie kandidatexamen med inriktning museer och kulturarv, dnr FS 3.1.5-522-14. 2 Nivå Grundnivå 3 Mål 3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.
Taxeringsvärde fastighet skatteverket

Filosofie kandidatexamen miun

För att få utfärdat en filosofie kandidatexamen med företagekonomi som huvudområde krävs 1–90 hp i företagsekonomi och 90 hp i andra valfria ämnen. Ekonomie Filosofie magisterexamen i historia. För en filosofie magisterexamen i historia (1 år) behöver du ha kandidatexamen klar, och du ska därefter ha läst ytterligare 60 hp på avancerad nivå. Minst 30 hp ska vara kurser i historia, inkl. en uppsats om 15 hp (magisteruppsats).

Barnmorskeexamen: Linda Tervell, Vemdalen. Högskoleexamen: Maria Rudolphi Olsson, Sveg.
Tibrings markiser uppsala

Filosofie kandidatexamen miun alla in herbert munkhammar
utfästelse om gåva
kollo huddinge kommun
däcktrycksövervakning volvo
med universell jurisdiktion avses
eurovision 1988 iceland
fatca text

Ansökan om tillstånd att använda andra - UHR

Vid Uppsala universitet ska kandidatexamen förutom ett huvudområde också innehålla minst ett biområde omfattande minst 30 högskolepoäng.