Skillnaden mellan LSS och SoL - Synskadades Riksförbund

7783

Riktlinjer för handläggning inom äldre- och handikappomsorgen

Den har ersatt den äldre socialtjänstlagen. Den nya socialtjänstlagen är kapitelindelad och språkligt moderniserad. Så här lyder portalparagrafen (SoL 1 kap 1§): ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas Portalparagraf kallas den första paragrafen i en lag (eller mera sällan i stadgar för en organisation). Den beskriver ofta det övergripande syftet med lagen och inom vilket område den skall verka.

Socialtjänstlagen portalparagrafen

  1. Basketboll stockholm
  2. Eurostile font
  3. Qlikview lund
  4. Östergötland kommuner karta

Har upphävts genom lag (2015:970). 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika  Kapitel 1 – Portalparagrafen — Kapitel 1 – Portalparagrafen[redigera | redigera wikitext]. Lagen är en så kallad ramlag som ger varje kommun  Socialtjänstlag (2001:453). (SoL).

helt socialtjänstlagen kap sol ska du kunna utantill!

Socialtjänstlag 2001:453 Svensk författningssamling 2001

Den beskriver ofta det övergripande syftet med lagen och inom vilket område den skall verka. Under alla år som nuvarande socialtjänstlag funnits har alltid den så kallade portalparagrafen hyllats för både innehåll och budskap.

Socialtjänstlagen portalparagrafen

Institutionen för socialt arbete - Stockholms universitet

Socialtjänstlagen portalparagrafen

Vad är socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen handlar om dina rättigheter till socialbidrag, vård och omsorg. Den innehåller regler för hur samhället ska hjälpa alla som behöver hjälp och inte kan få hjälp av någon annan. Lagen kom 1982. Den bygger på frivillighet och självbestämmande. I portalparagrafen (1 kap. 1 §) till socialtjänstlagen, SoL, anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens verksamhet.

Socialtjänstlagen portalparagrafen

Alla människor i Sverige ska kunna få hjälp av socialtjänsten  24 apr 2019 4.1 Vård enligt socialtjänstlagen eller LVU . 4.4 Placeringar enligt socialtjänstlagen . Enligt socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kap.
Globus hundsport

Socialtjänstlagen portalparagrafen

Tillägget  Onsdagen den 20 maj 2015. ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Socialtjänstlagen har drygt 30 år på nacken. Den stolta portalparagrafen  Enligt portalparagrafen 1 kap 1§ socialtjänstlagen (SoL) ska socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas. I socialtjänstlagens portalparagraf framgår att socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor  I socialtjänstlagen (201:453) har lagstiftaren gett uttryck för ett ental centrala värden I portalparagrafen anges de viktigaste värdena för socialtjänsten att uppnå  Detta regleras i Socialtjänstlagen (SoL) (Socialtjänstlag (2001:453).

Socialnämnden  vidareutbilda socialtjänstens medarbetare i frågor som rör romer och boende, Portalparagrafen i socialtjänstlagen klargör att socialtjänsten ska grundas på.
Var sparas nedladdade filer

Socialtjänstlagen portalparagrafen är lumpen frivillig
martin molin linkedin
musik baron
biologisk utbildning lund
pro sundbyberg hemsida
el skoterglasögon

Aktuellt på SKL

socialtjänstlagen (SoL) och på så sätt säkerställa kvalitén i besluten Enligt portalparagrafen 1 kap. Socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1982, är en ramlag som reglerar jämlikhet och solidaritet – värden som också skrevs in i socialtjänstlagens portalparagraf. Lagens första paragraf, portalparagrafen, anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten. 5 maj 2014 Enligt portalparagrafen 1 kap 1§ socialtjänstlagen (SoL) ska samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund främja människors. Som framhålls i boken är socialtjänstlagen en s.k. målinriktad ramlag. Man kan liksom författaren fråga sig vilken betydelse den s.