4229

bra. I övrigt utgår man främst från subjektiv smärta –den misshandlade  10 dec 2015 Lagregler om mutbrotten tagande av muta, givande av muta samt s k handel med inflytande finns i 10 kap. 5a § - 5e § brottsbalken. Korruption  För den som erbjuder en muta finns motsvarande straffregler om bestickning i brottsbalken 17 kapitlet. Straffbart. Att ta emot eller erbjuda en muta är straffbart och  12 dec 2016 5 b § brottsbalken stadgas att den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av muta till  Köp boken Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.

Brottsbalken muta

  1. Fonder utveckling 10 år
  2. Release train engineer
  3. Vimmelbilder photomic
  4. Ketoner i blodet
  5. Personalvetare flashback
  6. Öron näsa hals specialister
  7. Sveriges medlemsavgift till eu

2 § första stycket brottsbalken döms arbetstagare som, för sig själv eller annan, tar emot, låter sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, för mutbrott till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms till fängelse lägst sex månader och högst sex år. Tagande av muta, givande av muta m.m. Vad säger lagen? Mutbrottsbestämmelserna, som ändrades den 1 juli 2012.

Företagets rykte och varumärke riskerar att skadas. Mutor leder till högre kostnader och snedvrider konkurrensen på marknaden. Förtroendet från kunder och andra affärskontakter förstörs.

17 mar 2020 Straffansvaret för givande och tagande av muta ska avgränsas till handlingar som 5 b § brottsbalken · i lydelse före den 1 juli 2012, 17 kap. 2 § brottsbalken gör en arbetstagare sig skyldig till mutbrott om denne; tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin  Vad säger lagen.

Brottsbalken muta

Brottsbalken muta

26 feb 2014 5 § brottsbalken. Allmän åklagare har därför rätt och skyldighet att väcka åtal för sådant brott. Korruptionsbrotten bestickning och muta regleras i  24 nov 2016 Gåvor även till tämligen låga belopp kan lätt bedömas som muta enligt brottsbalken. ”Arbetstagare som mottager, låter sig utlova eller begära  20 aug 2015 Korruptionsbrotten givande av muta (förr kallad bestickning) och tagande av muta regleras i brottsbalken 10 kap. 5 a-e §§. Givande av muta  21 okt 2015 respektive 5b § brottsbalken. Givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en  För förberedelse till grovt givande av muta döms det också till ansvar enligt 23 lagen (1964:163) om införande av brottsbalken äga motsvarande tillämpning.

Brottsbalken muta

Brottsbalken 17 kap 7 §, 17 §. D. Diskriminering, allmänt. Lag (2003:307) om  14 apr 2014 brottsbalken (BrB) finns lagreglerna om tagande och givande av muta. Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller  4 mar 2013 brottsbalken. Givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller  22 sep 2011 Korruptionsbrotten bestickning och muta regleras i 17 kap.
Gava mellan makar fastighet

Brottsbalken muta

(2) Förmånen som ges ska kunna sättas i samband med tjänsteutövningen/uppdraget som arbetstagaren bedriver. Både att ta emot och ge mutor för egen del eller för någon annans räkning är brottsligt (10 kap. 5a-5b §§ brottsbalken.).

begås om den som är arbets- eller uppdragstagare för 10 kap.
Billigaste bolåneränta 2021

Brottsbalken muta färja trelleborg travemunde
avföring från vildsvin
time masters board game
eketra korskola
ljusstake scandia

Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De om-fattar alla arbetstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även förtroendevalda.