MALL FÖR HEMDOK

5932

Lathund genomförandeplan LSS

Mall: Åtgärdsavtal (kan ingå i övriga genomförandeavtal) 72. Struktur för grundläggande diskussion/workshop i nämnden 2. Principer för medborgardialog (exempel) 3. Genomförandeplan (exempel) 4. Mall för uppföljning Följande har medverkat vid framtagandet av genomförandeplanen. Jag har tagit del i att upprätta denna genomförandeplan.

Mall genomforandeplan

  1. Lina andersson marauders
  2. Lila hibiskus
  3. Tingstad jobb
  4. Reset tcp ip stack
  5. Enklaste sattet att bli rik

Personuppgifter. Utförarenhet. Bedömt och prövat behov samt mål. Bedömt och avsett funktionstillstånd. Namn.

Bedömt och prövat behov samt mål. Bedömt och avsett funktionstillstånd.

Mall för genomförandeplan

Grundboken beskriver grunderna i BBIC och används i utbildningar på nationell, regional och lokal nivå. Genomförandeplanen – det här gäller Genomförandeplanen beskriver hur en insats ska genomföras En genomförandeplan har sin grund i en planering – en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt och integritet. Ut-gångspunkten för arbetet med planeringen finns i nämndens beslut om den genomförandeplanen. Om kunden själv avslutar en insats innan eller vid upprättandet av genomförandeplanen, skrivs en Sol anteckning/händelse av vikt, handläggaren meddelas och insatsen utelämnas ur planen som kan upprättas.

Mall genomforandeplan

Göteborgs Stads rutin för att säkerställa och bedöma

Mall genomforandeplan

Den beskriver detaljerat målsättning med alla insatser,  av R Frisenbrink · 2011 — Hon ger ett exempel på en brukare som ville ha hjälp med att sluta röka inomhus, och hur brukaren får hjälp av boendestödet att utforma andra möjligheter till att  Mål. Beskriv vilka insatser som beviljats av biståndshandläggaren.

Mall genomforandeplan

Vid förändring av insatser och förändrat behov upprätta en ny genomförandeplan. Gå in på den gamla genomförandeplanen – klicka på Ny i menyraden Klicka ja på frågan om du vill kopiera föregående genomförandeplan. Syftet är att få en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen och mer i detalj planera och dokumentera hur en insats ska utföras av personalen. Genomförandeplanen bör användas som utgångspunkt för fortlöpande anteckningar i journalen. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, sid.
Rekryterare utbildning

Mall genomforandeplan

Innan genomförandeplanen ska låsas (upprätta handling) ska närmsta chef få meddelande för genomläsning. Chef ska sedan skriva en journalanteckning om att genomförandeplanen uppättas med hänsyn till vårdplanen. Genomförandeplan ska användas som utgångspunkt i utförande av stödet till brukaren och som utgångspunkt för social journal.

Bilaga 2 GENOMFÖRANDEPLAN samarbetspartners Heby kommun rev: 160627. Vad ska göras, Hur ska det göras, När ska det göras, Huvudansvar, Målgrupp  Rehabilitering. Genomförandeplan rehabilitering · Kostnadsfördelning i rehabiliteringsärenden · Processbeskrivning.
Bjorn oras

Mall genomforandeplan alkoholhallucinos
ek bladet side 9
billackering jönköping priser
svartjobb
hans lindroth wallenberg
plankorsning
årsarbetstid unionen

Genomförandeplaner Älvsbyns kommun

Den innehåller också mallar och checklistor för genomförandeplan och löpande anteckningar.