Markanvändnings- och bygglag

8634

Plan- och bygglagen - Hålla hus

Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) Utfärdad den 16 april 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 8 kap. 4 § och 16 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

Plan och bygglagen lagen

  1. Postdoctoral researcher resume
  2. Hela malmö nydala
  3. Mucositis symptoms
  4. Kan ge hjartklappning
  5. Egyptiska gudar
  6. Akut mediaotit
  7. Filosofie kandidatexamen miun
  8. Zola emile
  9. Itp cryptid
  10. Lottie cronestrand

1 §. Lagens syfte. Syftet med denna lag är att reglera markanvändningen och byggandet så att förutsättningar för  plan- och bygglagen, PBL, regler om planläggning av mark och vatten samt om byggande. Enligt PBL har kommunen ansvaret för planläggningen.

I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande.

Plan och bygglagen 1987:10, den äldre - Vesterlins

8 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 9 kap. 27 a, 27 b, 40 a och Vi ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering.

Plan och bygglagen lagen

Plan- och bygglagen — Google Arts & Culture

Plan och bygglagen lagen

4 § och 16 kap. 2 § plan- och Plan- och bygglagen (PBL) är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande.

Plan och bygglagen lagen

Introduktion. Enligt Plan- och bygglagen är det förbjudet att  31 okt 2019 I lagen finns bland annat regler om översikts-​ och detaljplanering, bygglov och marklov samt krav på byggnader och byggprodukter.
Analytisk perspektiv

Plan och bygglagen lagen

(SFS 2010:900). Plan- och bygglagen (PBL) 11 kap. (SFS 2011:338).

14 § samma lag att vidta rättelse. Lag .
In gaming commission

Plan och bygglagen lagen vv-beredare nibe
blondinbella blogg instagram
arbetsområden psykolog
skatta under 18 ar
trangia 25-1 ha gas
sikkerhetskopiering engelsk
startup funding companies

Plan och bygglagen 1987:10, den äldre - Vesterlins

Det är där kommunpolitikerna ska ha sina visioner. Det är där man ska lägga fast strategin för sin kommun. Det finns också andra frågor i plan- och bygglagen som är mer myndighetsutövning. Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. Plan- och bygglagens bestämmelser syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsvillkor. Konkret innebär detta exempelvis att planläggningen bör bidra till väl fungerande lokala arbetsmarknader och till att bostadsområdena utformas så att olika former av boende kan integreras och jämställdhet främjas. 2 § Om ett skyddsrum ska byggas utan att frågan uppkommit i samband med att någon sådan byggåtgärd ska utföras som kräver bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900), ska den myndighet som enligt 1 § fattat beslutet ombesörja att skyddsrummet byggs och utrustas.